Δικαστική παράσταση

Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης αν δεν έχει υποστηριχτεί στο δικαστήριο από τον πραγματογνώμονα που την συνέταξε όσο τεκμηριωμένη κι αν είναι δεν θα αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Επιπλέον έκθεση για την σύνταξη της Προσθήκης-Αντίκρουσης εντός 3 ημερών για να αντικρουστούν οι ισχυρισμοί των αντιδίκων συντάσσεται όπου κριθεί σκόπιμο.