Ανάλυση και ανασχεδιασμός τροχαίων ατυχημάτων

Για την ανάλυση ενός ατυχήματος πραγματοποιείται εκτίμηση των συνθηκών και ερμηνεία των ιχνών, όπως αποτυπώθηκαν στον τόπο και συντάσσεται έκθεση η οποία περιλαμβάνει: φωτογράφηση τόπου, υπολογισμό των ταχυτήτων των εμπλεκόμενων οχημάτων, υπολογισμός χρόνων αντίδρασης των οδηγών, αναλυτική καταγραφή του τόπου, ανάλυση στοιχείων και ιχνών.

Αφήστε μια απάντηση