Εκτίμηση υλικών Ζημιών

Η έκθεση για την εκτίμηση των υλικών ζημιών ενός οχήματος περιλαμβάνει: φωτογραφίες του οχήματος που λαμβάνονται με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, πλήρη καταγραφή των ζημιών, υπολογισμός του κόστους επισκευής με τη χρήση ειδικού λογισμικού για τη μεγαλύτερη ακρίβεια των αποτελεσμάτων, εκτίμηση της εμπορικής και υπολειμματικής αξίας του οχήματος με βάση τις τρέχουσες τιμές.

Αφήστε μια απάντηση