Προ-ασφαλιστικοί έλεγχοι

Στον προ-ασφαλιστικό έλεγχο ενός οχήματος πραγματοποιείται εκτίμηση της αξίας του αυτοκινήτου βάσει της κατάστασης στην οποία βρίσκεται.
Περιλαμβάνεται έκθεση φωτογραφιών του οχήματος και αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του.

Αφήστε μια απάντηση