Προφίλ

 

 

 

Το Τεχνικό Γραφείο Πραγματογνωμόνων «Γούλα Θεόδωρου & Συνεργατών» δραστηριοποιείται στο χώρο των οδικών ατυχημάτων από το 2009 και έχει ως κύριο αντικείμενο τη διενέργεια μελετών για την αντικειμενική και εμπεριστατωμένη ανάλυση ατυχημάτων και σύνταξη πραγματογνωμοσυνών. Το γραφείο διευθύνει ο Γούλας Θεόδωρος ειδικός πραγματογνώμονας-αναλυτής τροχαίων ατυχημάτων. μέλος του Συλλόγου Πραγματογνωμόνων Βορείου Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Έρευνα και την Ανάλυση Ατυχημάτων και διευθετεί με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων ασφαλιστικών εταιριών και ιδιωτών σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες. Πελάτες του γραφείου είναι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες, δικηγορικά γραφεία αλλά και ιδιώτες που θέλουν να διαφυλάξουν τα συμφέροντα τους. Το γραφείο έχει τη δυνατότητα να καλύψει τους πελάτες του σε Ανατολική Μακεδονία & Θράκη εντός 24ωρου και στην υπόλοιπη Ελλάδα κατόπιν ραντεβού.