Υπηρεσίες

 
   

Εκτίμηση υλικών Ζημιών

Η έκθεση για την εκτίμηση των υλικών ζημιών ενός οχήματος περιλαμβάνει: φωτογραφίες του οχήματος που λαμβάνονται

Περισσότερα

Ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων

Για την ανάλυση ενός ατυχήματος πραγματοποιείται εκτίμηση των συνθηκών και ερμηνεία των ιχνών

Περισσότερα

Προ-ασφαλιστικοί έλεγχοι

Στον προ-ασφαλιστικό έλεγχο ενός οχήματος πραγματοποιείται εκτίμηση της αξίας του αυτοκινήτου

Περισσότερα

Δικαστική παράσταση

Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης αν δεν έχει υποστηριχτεί στο δικαστήριο από τον πραγματογνώμονα

Περισσότερα